Svensk Hållbarhetscertifiering

Alla pratar om hållbarhet. Och det finns en bra anledning till det. Vi ser att människor börjar ändra sina beteendemönster. Att företag verkligen vill ta ställning och gå före. 

Men vi ser också att allt för många företag fortfarande inte vet vad de kan göra. Men viljan finns där! Framför allt saknas medvetenhet om vilka praktiska steg just de kan ta.

Det ändrar vi på hösten 2020!
 

Svensk Hållbarhetscertifierings mål är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Utan Sveriges alla företag kan inte framtiden bli så bra, som i alla fall vi, drömmer om!