Hållbarhetscertifiering logo

Sveriges små-företagares digitala plattform för ett enkelt hållbarhetsarbete.

Foto: Jon Flobrant

Skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Vill ni också bli ett mer hållbart företag? Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss!

Anslut

Anslut er med BankID på 1 min och logga in direkt.

BankID logo

Vår digitala plattform
Vad innebär hållbarhet?

Filmen är 1 minut lång. Öppna på YouTube, Vimeo.

Vi gör det enkelt att...

Mäta

 • Öka er medvetenhet och få en bättre förståelse för vad hållbarhet innebär för just er.
 • Gör vår enkla mätning med frågor om er verksamhet och hållbarhet och se hur ni faktiskt ligger till.

Förbättra

 • Få en checklista som tydligt visar hur just ni kan göra ert företag mer hållbart.
 • Hitta er verksamhets fokusområden och formulera er uppförandekod baserat på era egna värderingar och mål.

Följa upp

 • Gör fler mätningar, sätt mål och se era framsteg snyggt presenterade över tid.
 • Hitta era välgörenhets­organisationer och fördela ert bidrag för FNs Globala Målen 2030.

Sprida

 • Visa upp vårt sigill med länk till er hållbarhets­rapport.
 • Dela era mål och framsteg i sociala medier som ett bevis på ert ställningstagande och arbete för ett mer hållbart företagande.

Aurora: Vår digitala plattform

Vi hjälper er att upptäcka vad hållbarhet innebär för just er verksamhet och hur ni kan börja arbeta mer hållbart. Förutom att enkelt skapa er egen Hållbarhetsrapport kan ni också Mäta, Förbättra och Följa upp ert hållbarhetsarbete samt Sprida ert ställningstagande för hållbarhet. Logga in bekvämt från din dator, surfplatta eller mobil med BankID. Inga förkunskaper krävs. Aurora guidar er!

Anslut

Se mer av Aurora på YouTube

Vår tids största utmaning kräver även 99% av företagen

Vi måste bli fler som agerar för en hållbar framtid. 99,4% av Sveriges alla företag är småföretag med 0 till 49 anställda. 3 av 4 Svenskar arbetar i ett av dem.

Utan deras medvetenhet och bidrag kan vi inte komma framåt. Än så länge är det få mindre företag som kommit igång med sitt hållbarhetsarbete eller ens vet vad de kan göra.

Det ändrar vi på nu!

Källa: Ekonomifakta

Ta pulsen på 24 sekunder och 6 frågor

27%

Har du en bra förståelse för vad begreppet hållbarhet innebär för just ert företag?

83%

Tycker du att hållbarhet är viktigt även för mindre företag?

32%

Har ert företag kommit igång med sitt hållbarhets­arbete?

25%

Vet du vad ert företag kan göra i praktiken som leder till att ni faktiskt gör skillnad?

21%

Har ert företag tagit fram en hållbarhets­rapport och vet vilka värderingar ni står för?

14%

Har ert företag ett sätt att visa upp sitt ställnings­tagande för hållbarhet och de framsteg ni gör utåt?

Svara genom att klicka på tumme up eller tumme ned

130 svar från 60 svarande

Visa ert ställningstagande

Ett starkt och positivt laddat varumärke är en allt mer avgörande konkurrensfaktor. Att vara ansluten till Svensk Hållbarhetscertifiering stärker ert företags identitet och varumärke.

Sigill

Sigill

Visa vårt sigill på er hemsida och i er e-postsignatur.

Certifikat

Häng ett inramat certifikat på ert kontor, reception eller butik.

Dekaler

Vi ordnar dekaler till mässa, bil, fönster etc efter era behov.

Sigillet

Lägg sigillet på er hemsida och i er e-postsignatur för att visa ert ställningstagande. Sigillet länkar till er hållbarhetsrapport hos oss.

Klicka på sigillet för att se exempel på en hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten

Här visas ett exempel på hur en Hållbarhetsrapport från Aurora kan se ut. Sigillet länkar till er hållbarhetsrapport.

Visa hela

Certifikatet

Häng ett inramat certifikat på ert kontor, reception eller butik. Certifikatet ingår kostnadsfritt och kan beställas från Aurora efter ni anslutit er.

Dekaler

Vi ordnar dekaler till ert kontor, mässa, bil, fönster etc efter era behov.

Vill du förbättra, vill du mäta!

När du anslutit er och loggat in besvarar du en rad frågor som blir grunden för de rapporter, checklista och statistik som vårt system automatiskt skapar åt er.

Gör en uppföljande mätning varje år, eller när ni vill, och se era framsteg.

Frågorna är skrivna av några av Sveriges bästa experter på hållbarhet och speciellt med mindre företag i åtanke.

Vi har frågor för många typer av verksamheter och fokusområden så som utveckling, tillverkning, försäljning, inköp, logistik, arbetsgivare, leverantörer, resor och arbetsplats, FN Global Compact med mera.

Vad är ett företag nu för tiden?

Ett företags syfte och ansvar har breddats från att ha handlat om att skapa vinst till sina ägare till att nu också omfatta hållbarhetsaspekter.

Kunder väljer inte längre bara det företag som har bäst produkt eller lägst pris utan det företag som också arbetar hållbart och delar deras värderingar.

Källa: Business Roundtable

Hållbarhetstänket är här för att stanna.

Företag kan inte längre välja bort hållbarhetsaspekter om de vill vara en del av framtidens näringsliv. Era kunder, partners, vårt samhälle och planet kräver det och snart även myndigheterna.

Vår digitala plattform Aurora hjälper er att komma igång med hållbarhetsarbetet. Det är inte bara nödvändigt, det är roligt!

Anslut er ni också! Det tar bara 1 minut med BankID och du kan logga in direkt.

Anslut

Unga förväntar sig hållbara affärsmodeller

Tidigare ansåg ungdomar att hållbarhet är ett personligt ansvar. Nu har attityden ändrats. 83% av ungdomar svarar nu att företag bör och har möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling. Unga kräver helt enkelt att företag gör sina arbetsmetoder och affärsmodeller mer hållbara. Och unga är framtiden.

Källa: Ungdomsbarometern
Jung Relations "Framtidens hållbaraste varumärken"

Hjälp någon som kanske inte kan hjälpa sig själv

För att bidra till att nå FNs Globala Mål 2030 går 10% av avgiften för Svensk Hållbarhetscertifiering till olika välgörande ändamål som kan vara svåra att påverka från er egen organisation.

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa

Du får själv möjlighet att välja välgörenhets­organisationer och fördelning mellan dem. Organisationerna är ett urval ur de mest populära med godkända 90-konton från insamlingskontroll.se. Ni kan också skriva ut ett kvitto eller gåvobrev från Aurora till ert fikarum.

Vad innebär hållbarhet?

Hållbarhet innebär att använda resurser med omtanke om framtiden

Det avser såväl naturresurser och energi som människor och samhälle samt ledarskap och lönsamhet i företagande och entreprenörskap. Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser...

Miljö

Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för individen, samhället och företaget.

Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.


Målet är ett samhälle och en planet som kan ärvas av nästa generation i det skick vi själva fick den, eller bättre. Tyvärr är det inte möjligt idag. Det är väldigt allvarligt. Därför är det nödvändigt att Sveriges alla företag börjar arbete mer hållbart.

Vi är med!

AJ Medical

AJ Medical

Anna Sogell

Den här tjänsten har hjälpt oss presentera och förmedla vårt hållbarhetsarbete på ett utmärkt sätt både i upphandlingar, mot leverantörer och i vår b2b webshop.

Visa Hållbarhetsrapport
Card image cap

Amaretti Virginia

David Zunino

Mycket bra med en lättläst hållbarhetsrapport anspassad för konsumenter! Lätt tillgänglig via vår hemsida där vi möter de kunder som inte besöker vår fina butik!

Visa Hållbarhetsrapport

arWay

Patrik Hallén

Vi vill att aRway ska uppfattas som aktiva och trovärdiga i sitt hållbarhetsarbete och med hjälp av Svensk Hållbarhetscertifiering fann vi ett smidigt och snyggt sätt att åstadkomma detta på.

Visa Hållbarhetsrapport

...och många många fler!

Alla pratar om hållbarhet

Och det finns en bra anledning till det. Vi ser att människor börjar ändra sina beteendemönster. Att företag verkligen vill ta ställning och gå före. 

Men vi ser också att allt för många företag fortfarande inte vet vad de kan göra. Framför allt saknas medvetenhet om vilka praktiska steg just de kan ta.

Men viljan finns där!

Svensk Hållbarhetscertifierings mål är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Utan Sveriges alla företag kan inte framtiden bli så bra, som i alla fall vi, drömmer om! 

Det här tycker vi är vår tids största utmaning och med hjälp av vår digitala plattform Aurora har vi tagit oss an den.

Har du?

Låt Aurora visa er vilka praktiska steg just ni kan ta. Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss och skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Anslut

Anslut er med BankID och logga in direkt.

Kostnad 5400kr per år via faktura. 10% av kostnaden går till den välgörenhet ni själv väljer.

1 • Identifiera dig 2 • Välj företag 3 • Godkänn villkor 4 • Logga in
Spinner BankID logo

Svensk Hållbarhets­certifierings användarvillkor och personuppgiftshantering (GDPR)

Kontakt

Vårt mål

Vi är en idéell förening vars mål är är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Det här tycker vi är vår tids största utmaning och med hjälp av bland annat vår digitala plattform Aurora har vi tagit oss an den. Har du? Aurora utvecklas och underhålls i samarbete med Svensk Hållbarhetscertifiering AB.

Hållbarhetscertifiering logo

Svensk Hållbarhetscertifiering
Box 10022
18110 Lidingö

Orgnr: 802524-8991
Form: Idéell förening
E-post: kontakthallbarhetscertifiering.se
Telefon: 08-50164264

Nyhetsbrev
Håll er uppdaterade inom hållbarhet för företagare
 • Inspiration & hållbarhetstips
 • Inbjudningar till föreläsningar
 • Blogginlägg & artiklar
 • Lagar, förordningar och praxis