Svensk Hållbarhetscertifiering

Hållbarhetsrapport för
AJ Medical Kommanditbolag


AJ Medical Kommanditbolag har certifierat sitt hållbarhets­arbete genom anslutning till Svensk Hållbarhetscertifierings digitala plattform för ett hållbart företagande.

Juridiskt företagsnamn
AJ Medical Kommanditbolag
Orgnr. 969622-9427

Uddvägen 32A
18130 Lidingö

www.ajmedical.se

Facebook

2. Förord

AJ Medicals framtida verksamhet är beroende av resten av världens utveckling och vi vill vara en transparent aktör som göra vårt yttersta för att kunna vara med och påverka denna utveckling positivt. Vi strävar efter att ge kunder och patienter bästa, säkraste produkt med minsta möjliga globala miljöpåverkan men även med positiv påverkan när det gäller global social och ekonomisk utveckling.

3. Företagspresentation

AJ Medical är ett svenskt familjeägt företag som startades 1991. Vi är en leverantör av medicinteknisk utrustning, med blodtrycksutrustning som specialitet till landsting, kommuner, företagshälsovård, sjukhus, läkarhus, vårdcentraler och privat hälsovård. Vi jobbar nära med välkända tillverkare och erbjuder ett brett sortiment med utrustning av hög kvalitet.

www.ajmedical.se

4. Hållbarhetsansvarig

Följande person har utsetts till Hållbarhetsansvarig

Anna Sogell

5. Introduktion till hållbarhet

Hållbarhet innebär att använda resurser med omtanke om framtiden

Det avser såväl naturresurser och energi som människor och samhälle samt ledarskap och lönsamhet i företagande och entreprenörskap. Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser...

Miljö

Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för företaget, individen och samhället.

Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

6. Introduktion till Svensk Hållbarhetscertifiering
Svensk Hållbarhetscertifiering är en idéell förening vars mål är är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Vi hjälper företag att upptäcka vad hållbarhet innebär för just deras verksamhet och hur de kan arbeta mer hållbart. Med vår digitala plattform kan de, mäta, förbättra, följa upp och visa upp sitt hållbarhetsarbete samt sprida sitt ställningstagande för hållbarhet.

7. Fokusområden

Följande områden har identifierats ha extra relevans och vikt för verksamheten

8.

Hållbarhetsarbetet vilar på tre grunder

Miljö

Ekologi

Människa

Samhälle

Ekonomi

Ledarskap

8 A. Miljö

Konservering och återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar miljöaspekter i våra beslut och val Vi anstränger oss att bevara naturresurser Vi använder återvunna naturresurser där det finns möjlighet Vi prioriterar att använda naturresurser som går att återvinna Vi återvinner naturresurser där det finns möjlighet Vi anstränger oss att spara energi så långt vi kan Vi anstränger oss att minska vår miljöpåverkan med skadliga ämnen Vi anstränger oss att tillhandahålla produkter eller tjänster med så lång livslängd som möjligt Vi utvärderar löpande vårt miljöarbete Vi har påbörjat använda förnybar energi där det finns möjlighet Vi har påbörjat minska våra koldioxidutsläpp Vi har påbörjat positionera vårt företag som ett miljövänligt alternativ
Logistik
Vi förpackar våra leveranser i så små och effektiva emballage som möjligt Vi använder emballagematerial som går att återvinna

8 B. Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för individen, företaget och samhället.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar sociala aspekter i våra beslut och val Vi arbetar för en så bra arbetsmiljö som möjligt Vi minskar riskerna för negativa hälsoaspekter från användning av våra produkter och tjänster Vi gör det vi kan för att motarbeta korruption Vi positionerar vårt företag som ett socialt ansvarsfullt alternativ Vi positionerar våra produkter eller tjänster som socialt ansvarsfulla alternativ

8 C. Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbart Vi prioriterar ekonomi och långsiktighet i varje beslut och val Vi har ekonomiska marginaler för att hantera omställningar och kriser Vi har en ekonomi som möjliggör långsiktiga investeringar och innovation för framtiden Vi har en ekonomi som möjliggör investeringar i våra medarbetare och arbetsmiljö Vi anstränger oss att ha en transparent och tydlig kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete Vi håller oss informerade och uppdaterade inom hållbarhet för vårt affärsområde Vi anstränger oss att uppfylla våra kunders förväntningar på hållbarhet Vi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya och mer hållbara Vi utvärderar våra produkter eller tjänster i grunden för att se hur de kan bli mer hållbara Vi underlättar för våra kunder att använda våra produkter eller tjänster mer hållbart Vi utvärderar löpande vårt hållbarhetsarbete Vi har påbörjat utvärdera vår affärsmodell i grunden för att se hur den kan bli mer hållbar Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhet
Produktinköp
Vi beaktar produkters miljömärkningar och certifieringar vid inköp
Leverantörer
Vi har en löpande dialog kring hållbarhet med våra leverantörer

8 D. Övriga

Uppfyllt Påbörjat

9. Framsteg

10. Välgörenhet

För att bidra till FNs hållbarhetsmål Globala Målen skänks 10% av avgiften för Svensk Hållbarhets­certifiering till välgörenhets­organisationer som bidrar till att uppnå de mål som kan vara svåra att påverka från den egna organisationen/företaget.

25% Läkare utan Gränser 75% Läkare utan Gränser

11. Självskattning och Kontroll

Denna hållbarhetsrapport är skapad genom självskattning. Svensk Hållbarhetscertifiering gör stickprov och begär in verifikationer för påståenden och svar. AJ Medical Kommanditbolag har genom våra användarvillkor åtagit sig att inte använda denna tjänst för att göra osanna eller bedrägliga påståenden om omständigheter rörande deras hållbarhetsarbete eller hållbarhet i allmänhet. Brott mot detta kan resultera i en återkallad certifiering och tjänst.

12. Urval

Denna hållbarhetsrapport innehåller endast det urval av hållbarhetsarbetet som valts att visas här.


Vill ni också bli ett mer hållbart företag?

Skapa och presentera enkelt en hållbarhetsrapport som den här för er egen verksamhet. Länka sedan till den från er hemsida och e-postsignatur med vårt sigill nedan.

hållbarhet certifiering

Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss och skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Läs mer