Svensk Hållbarhetscertifiering

Hållbarhetsrapport för
Exempel AB


Exempel AB har certifierat sitt hållbarhets­arbete genom anslutning till Svensk Hållbarhetscertifierings digitala plattform för ett hållbart företagande.

Juridiskt företagsnamn
Exempel AB
Orgnr. 000000-0000

Exempelgata 1a
10200
Stad

www.hallbarhetscertifiering.se

Twitter Facebook Instagram

2. Förord

Vi tycker hållbarhet är en självklar del i företagande, speciellt i vår bransch. Vi påbörjade också detta tidigt och försöker ständigt förbättra och upptäcka nya tillvägagångssätt inom hållbarhet. Som tillverkare av exempel följer vi också de riktlinjer som vår branschorganisation exempel ställt upp, förutom vårt egna engagemang.

3. Företagspresentation

Vi är en tillverkare och installatör av exempel. Våra kunniga medarbetare tillverkar själva våra exempel i vår verkstad. Vi finns i Stockholm och vår målgrupp är hela mälardalen. Om ni behöver exempel står vi gärna till tjänst! Vi har tusentals nöjda kunder sedan år 2000.

www.hallbarhetscertifiering.se

4. Hållbarhetsansvarig

Följande person har utsetts till Hållbarhetsansvarig

Anna Johansson

5. Introduktion till hållbarhet

Hållbarhet innebär att använda resurser med omtanke om framtiden

Det avser såväl naturresurser och energi som människor och samhälle samt ledarskap och lönsamhet i företagande och entreprenörskap. Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser...

Miljö

Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för företaget, individen och samhället.

Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

6. Introduktion till Svensk Hållbarhetscertifiering
Svensk Hållbarhetscertifiering är en idéell förening vars mål är är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Vi hjälper företag att upptäcka vad hållbarhet innebär för just deras verksamhet och hur de kan arbeta mer hållbart. Med vår digitala plattform kan de, mäta, förbättra, följa upp och visa upp sitt hållbarhetsarbete samt sprida sitt ställningstagande för hållbarhet.

7. Uppförandekod
Vi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbartVi prioriterar hållbarhetsaspekter i våra beslut, handlingar och valVi försöker ständigt öka vår medvetenhet om hållbarhetVi analyserar konsekvenserna av våra handlingar och val ur ett hållbarhetsperspektivVi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya mer hållbara

Uppförandekoden är en generell beskrivning av hur företaget agerar kring hållbarhetsfrågor

8. Fokusområden

Följande områden har identifierats ha extra relevans och vikt för verksamheten

9. Mål

Följande mål har antagits

Vi har som mål att positionera våra produkter eller tjänster som miljövänliga alternativ
Till 2024
Vi har som mål att ha ekonomiska marginaler för att hantera omställningar och kriser
Till 2025

10.

Hållbarhetsarbetet vilar på tre grunder

Miljö

Ekologi

Människa

Samhälle

Ekonomi

Ledarskap

10 A. Miljö

Konservering och återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar miljöaspekter i våra beslut och val Vi anstränger oss att bevara naturresurser Vi prioriterar att använda naturresurser som går att återvinna Vi återvinner naturresurser där det finns möjlighet Vi anstränger oss att spara energi så långt vi kan Vi använder förnybar energi där det finns möjlighet Vi anstränger oss för att minska våra koldioxidutsläpp Vi positionerar vårt företag som ett miljövänligt alternativ Vi anstränger oss att tillhandahålla produkter eller tjänster med så lång livslängd som möjligt Vi utvärderar löpande vårt miljöarbete Vi har påbörjat använda återvunna naturresurser där det finns möjlighet
Produktutveckling
Vi försöker utveckla produkter med så lång livslängd som möjligt
Produkttillverkning
Vi minskar våra produkters miljöpåverkan vid tillverkningen

10 B. Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för individen, företaget och samhället.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar sociala aspekter i våra beslut och val Vi arbetar för en så bra arbetsmiljö som möjligt Vi minskar riskerna för negativa hälsoaspekter från användning av våra produkter och tjänster Vi gör det vi kan för att motarbeta korruption Vi positionerar våra produkter eller tjänster som socialt ansvarsfulla alternativ Vi utvärderar löpande vårt arbete kring sociala aspekter Vi har påbörjat positionera vårt företag som ett socialt ansvarsfullt alternativ

10 C. Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya och mer hållbara Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhet Vi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbart Vi prioriterar ekonomi och långsiktighet i varje beslut och val Vi har en ekonomi som möjliggör långsiktiga investeringar och innovation för framtiden Vi har en ekonomi som möjliggör investeringar i våra medarbetare och arbetsmiljö Vi har ett sammhällsengagemang relaterat till vårt affärsområde eller lokala samhälle Vi håller oss informerade och uppdaterade inom hållbarhet för vårt affärsområde Vi anstränger oss att uppfylla våra kunders förväntningar på hållbarhet Vi utvärderar vår affärsmodell i grunden för att se hur den kan bli mer hållbar Vi utvärderar våra produkter eller tjänster i grunden för att se hur de kan bli mer hållbara Vi utvärderar löpande vårt hållbarhetsarbete Vi har påbörjat ha en transparent och tydlig kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete Vi har påbörjat mäta våra kunders förståelse och attityd till vårt hållbarhetsarbete

10 D. Övriga

Uppfyllt Påbörjat

11. Framsteg

12. Välgörenhet

För att bidra till FNs hållbarhetsmål Globala Målen skänks 10% av avgiften för Svensk Hållbarhets­certifiering till välgörenhets­organisationer som bidrar till att uppnå de mål som kan vara svåra att påverka från den egna organisationen/företaget.

100% Läkare utan Gränser

13. Fördjupning

Ni kan läsa mer om vårt hållarbetsarbete på vår sajt här: Hållbarhetsarbete

14. Självskattning och Kontroll

Denna hållbarhetsrapport är skapad genom självskattning. Svensk Hållbarhetscertifiering gör stickprov och begär in verifikationer för påståenden och svar. Exempel AB har genom våra användarvillkor åtagit sig att inte använda denna tjänst för att göra osanna eller bedrägliga påståenden om omständigheter rörande deras hållbarhetsarbete eller hållbarhet i allmänhet. Brott mot detta kan resultera i en återkallad certifiering och tjänst.

15. Urval

Denna hållbarhetsrapport innehåller endast det urval av hållbarhetsarbetet som valts att visas här.


Vill ni också bli ett mer hållbart företag?

Skapa och presentera enkelt en hållbarhetsrapport som den här för er egen verksamhet. Länka sedan till den från er hemsida och e-postsignatur med vårt sigill nedan.

hållbarhet certifiering

Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss och skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Läs mer