Svensk Hållbarhetscertifiering

Hållbarhetsrapport för
Amaretti Virginia


Amaretti Virginia har certifierat sitt hållbarhets­arbete genom anslutning till Svensk Hållbarhetscertifierings digitala plattform för ett hållbart företagande.

Juridiskt företagsnamn
ItaloSvedese AB
Orgnr. 556979-4075

Skeppar Olofs Gränd 1
111 31 Stockholm

www.amarettivirginia.se

2. Företagspresentation

Amaretti Virginia är ett historiskt varumärke från Sassello i Ligurien. Etablerat 1860 representerar vi en av Italiens mest kända och erkända leverantörer av konfektyr. I butiken på Köpmangatan i Gamla stan har vi idag godis och konfekt för alla tillfällen och fokuserar på att förmedla kvalitet och kunskap. Kombinationen vackra presentationer och ett alltid förnyade utbud konfektyr har Amaretti Virginia alltid det största och bästa sortimentet av konfekt, choklad, konfektförpackningar och konfektaskar. Kvalitén och den höga standarden garanteras genom att allt paketeras för hand i egen regi.

www.amarettivirginia.se

3. Hållbarhetsansvarig

Följande person har utsetts till Hållbarhetsansvarig

David Zunino

4. Introduktion till hållbarhet

Hållbarhet innebär att använda resurser med omtanke om framtiden

Det avser såväl naturresurser och energi som människor och samhälle samt ledarskap och lönsamhet i företagande och entreprenörskap. Ett hållbart företagande handlar om att medvetet och långsiktigt arbeta i rätt riktning vad avser...

Miljö

Återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för företaget, individen och samhället.

Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

5. Introduktion till Svensk Hållbarhetscertifiering
Svensk Hållbarhetscertifiering är en idéell förening vars mål är är att öka medvetenheten om hållbarhet och göra Sveriges alla företag lite mer hållbara. Vi hjälper företag att upptäcka vad hållbarhet innebär för just deras verksamhet och hur de kan arbeta mer hållbart. Med vår digitala plattform kan de, mäta, förbättra, följa upp och visa upp sitt hållbarhetsarbete samt sprida sitt ställningstagande för hållbarhet.

6. Uppförandekod
Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhetVi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbartVi prioriterar hållbarhetsaspekter i våra beslut, handlingar och valVi försöker ständigt öka vår medvetenhet om hållbarhetVi påverkar våra leverantörer att erbjuda så hållbara lösningar som möjligtVi strävar efter att engagera oss i vårt lokala samhälleVi strävar efter ekonomiska marginaler för att hantera omställningar och kriser

Uppförandekoden är en generell beskrivning av hur företaget agerar kring hållbarhetsfrågor

7.

Hållbarhetsarbetet vilar på tre grunder

Miljö

Ekologi

Människa

Samhälle

Ekonomi

Ledarskap

7 A. Miljö

Konservering och återvinning av naturresurser och förnybar energianvändning som leder till en bättre miljö och begränsade klimatförändringar.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi beaktar miljöaspekter i våra beslut och val Vi anstränger oss att bevara naturresurser Vi återvinner naturresurser där det finns möjlighet Vi utvärderar löpande vårt miljöarbete

7 B. Människa

Arbetsmiljö, utbildning och samhällsansvar som leder till hälsa och utveckling, både för individen, företaget och samhället.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi engagerar oss i vårt lokala samhälle

7 C. Ekonomi

Ledarskap och lönsamhet som leder till engagemang och långsiktighet kring hållbarhet samt möjlighet att investera för framtiden.

Uppfyllt Påbörjat

Grund
Vi anser att hållbarhet är viktigt i vår verksamhet Vi anser att vi har ett ansvar att arbeta mer hållbart Vi prioriterar ekonomi och långsiktighet i varje beslut och val Vi har en ekonomi som möjliggör långsiktiga investeringar och innovation för framtiden Vi anstränger oss att ha en transparent och tydlig kommunikation kring vårt hållbarhetsarbete Vi har ett sammhällsengagemang relaterat till vårt affärsområde eller lokala samhälle Vi anstränger oss att uppfylla våra kunders förväntningar på hållbarhet Vi ifrågasätter gamla arbetssätt för att hitta nya och mer hållbara Vi utvärderar löpande vårt hållbarhetsarbete

7 D. Övriga

Uppfyllt Påbörjat

8. Framsteg

9. Välgörenhet

För att bidra till FNs hållbarhetsmål Globala Målen skänks 10% av avgiften för Svensk Hållbarhets­certifiering till välgörenhets­organisationer som bidrar till att uppnå de mål som kan vara svåra att påverka från den egna organisationen/företaget.

100% Läkare utan Gränser

10. Självskattning och Kontroll

Denna hållbarhetsrapport är skapad genom självskattning. Svensk Hållbarhetscertifiering gör stickprov och begär in verifikationer för påståenden och svar. Amaretti Virginia har genom våra användarvillkor åtagit sig att inte använda denna tjänst för att göra osanna eller bedrägliga påståenden om omständigheter rörande deras hållbarhetsarbete eller hållbarhet i allmänhet. Brott mot detta kan resultera i en återkallad certifiering och tjänst.

11. Urval

Denna hållbarhetsrapport innehåller endast det urval av hållbarhetsarbetet som valts att visas här.


Vill ni också bli ett mer hållbart företag?

Skapa och presentera enkelt en hållbarhetsrapport som den här för er egen verksamhet. Länka sedan till den från er hemsida och e-postsignatur med vårt sigill nedan.

hållbarhet certifiering

Påbörja ert hållbarhetsarbete med oss och skapa enkelt er hållbarhetsrapport idag!

Läs mer